7400 innbyggere sperres inne

Hele Sunndal blir innesperret på grunn av ekstrem rasfare.