Seks av ti mener EU påvirker for mye i Norge

EU har for stor innflytelse i Norge, mener seks av ti spurte i en måling som Sentio har laget for Nationen.