• I PST sine lokaler sitter Felles kontraterrorsenter. Det blir ledet av PST, med nestleder fra Forsvarets etterretningstjeneste. FOTO: SCANPIX

Nyopprettet antiterrorgruppe avdekket terrortrusselen

Det felles kontraterrorsenteret ble opprettet etter anbefaling fra 22. juli-kommisjonen.