I tillegg til full isolasjon, ber politiet også om brev— og besøksforbud for kvinnen. Politiets begrunnelse for fengslingsbegjæringen er faren for bevisforspillelse.

Kvinnen motsetter seg varetektsfengslingen ettersom hun ikke erkjenner straffskyld etter siktelsen, som lyder på uaktsomt drap. Det er varslet at hennes mann (43) vil gjøre det samme når han framstilles for varetekt klokka 13 torsdag.

Nedbrutt siktet

Fengslingsmøtet i Jæren tingrett torsdag formiddag gikk for lukkede dører etter anmodning fra både politiet og kvinnens forsvarer, Inger Marie Sunde. Etter en drøy time i rettssal 2 kom Sunde ut og møtte pressen:

— Det var et ryddig og greit fengslingsmøte, men min klient er veldig sliten og nedbrutt, denne saken er forferdelig trist og har vært en stor belastning. Vi vet ennå ikke om politiet får medhold i sin begjæring om varetekt, det får vi vite senere torsdag. Da blir kjennelsen sendt på faks til meg og forkynt for henne. Pressen får kun vite om politiet får medhold i sin begjæring eller ikke.

Husker ikke

Politiet har bekreftet at kvinnens grønne Ford Focus passerte en bomring like ved åstedet, fem minutter før Olav Hovda (12) ble påkjørt. Dagen etter ble bilen levert på verksted med skader som politiet mener stammer fra påkjørselen. Sunde mener det dreier seg om indisier, ikke beviser:

— Vitner vil kunne bekrefte at dette er skader på bilen som har vært der i lang tid, slik min klient har sagt, pluss at hvis man kjører gjennom bomstasjonen på Kåsen, betyr ikke det at man kjører Lalandsvegen videre [der påkjørselen fant sted], det finnes også andre veier å kjøre.

At kvinnen tilfeldigvis leverte inn bilen til reparasjon dagen etter påkjørselen, forklarer hun slik:

— Det er slik med hennes bil som med andres, at skader kommer litt sånn etter hvert og så går det en stund før man bestemmer seg for å gjøre noe med det.

Kvinnen har ikke bekreftet å ha kjørt bilen på Lalandsvegen den kvelden, hun kan ikke huske å ha kjørt bilen verken da den passerte bompasseringen og eller på Lalandsvegen det aktuelle tidspunktet.

Feil person

Kvinnen ønsket ikke pressekorpset til stede under fengslingsmøtet fordi hun ønsket ro rundt sin forklaring i retten. Politiet ønsket lukkede dører av andre årsaker:

— Vi mener det ville vanskeliggjøre etterforskningen hvis noe av det som ble sagt her, blir kjent offentlig, sier påtaleansvarlig Ann-Bjørg Ingebrigtsen til NTB.

Sunde uttrykker forståelse for det:

— Vi deler ikke politiets oppfatning om at det er fare for bevisforspillelse med hensyn til min klient, men det er alltid fare for bevisforspillelse når man ikke har tatt rett person. Vi mener det er en annen person der ute som har kjørt den bilen, og vi ønsker ikke at det skal komme ut informasjon som gjør at den personen kan tilpasse sin forklaring.

Olav Hoved begraves fra Klepp kyrkje torsdag. Familien har bedt om ro rundt gravferden og den påfølgende minnestunden.