• Jussprofessor Erling Johannes Husabø mener påtalemyndigheten gjorde rett i å utelate enkelte terrorofre i tiltalen, som ble lagt frem onsdag.

- En klok tiltale

Ekspert i strafferett mener det var fornuftig å begrense antallet navngitte ofre i terrortiltalen.