Tirsdag presenterte sjefen for Politiets sikkerhetstjeneste (PST) sin årlige åpne sikkerhetsvurdering.

— Mitt hovedbudskap i dag er dessverre at terrortrusselen er her, og den vil forbli her. Det må vi lære å leve med, innledet Kristiansen.

Ekstrem islamisme

— Terrortrusselen har vært en voksende bekymring de siste tre-fire årene, og også i 2012 er det personer knyttet til ekstrem islamistisk ideologi som vil være vår største utfordring. Trusselsituasjonen i dag er bekymringsfull, sa PST-sjefen og pekte spesielt på radikalisering av muslimer som er født og oppvokst i Norge.

– De har Norge som fiende, og de ønsker å ramme det norske samfunnet eller drepe enkeltpersoner.

Kristiansen understreket samtidig at dette ikke dreier seg om mange personer, men at de blir flere.

Tilbakeviser kritikk

PST-sjefen tok også for seg trusselen fra antiislamske grupper og retorikken i debatten på begge sider. Hun tilbakeviste det hun omtalte som beskyldninger om at PST lukker øynene for høyreekstremisme og anti-islamisme.

— Trusselen herfra er ikke av samme intensitet og omfang som fra islamistiske miljøer, påpekte Kristiansen.

Samtidig innledet hun med å si at årets presentasjon skjer med et annet bakteppe enn i foregående år.

— De grufulle terroraksjonene 22. juli har forandret hvordan vi ser på sikkerhet og sårbarhet og hvordan vi vil forholde oss til trusler, innledet Kristiansen. Hun sa vi må lære oss å leve med terrortrusselen, men understreket at Norge fortsatt er et fredelig og trygt samfunn.

- Åpenhet, forståelse og kunnskap

Også justisminister Grete Faremo var til stede på presentasjonen som ble holdt i PSTs lokaler i Nydalen i Oslo. I likhet med Kristiansen pekte hun på at Norge fortsatt er et av verdens tryggeste land.

— Samtidig viste terroren 22. juli at heller ikke vi har noen garanti mot vold og terror.

Det at PST får tredje år på rad offentliggjør en ugradert vurdering av truslene mot norsk sikkerhet og nasjonale interesser, trakk statsråden fram som et eksempel på åpenhet.

— Dette er et viktig bidrag til forståelse og kunnskap om trusselbildet. Derfor gir PST offentligheten, så langt det er mulig, et bilde av den utviklingen de ser og en analyse av den forventede utviklingen, sa Faremo.

BEKYMRET: - De har Norge som fiende, sier PST-sjef Janne Kristiansen om radikale islamister.
ARKIV