Oslo tingrett har varslet at beslutningen om eventuelle nye rettssakkyndige skal gjøres kjent fredag klokka 13. Ifølge VG Nett har imidlertid dommerne torsdag kveld allerede bestemt seg for å oppnye to nye sakkyndige.

Tre takket ja

Tre personer skal ha takket ja til oppdraget med å foreta en ny vurdering av terrorsiktede Anders Behring Breivik. Det er Agnar Aspaas, spesialist i psykiatri fra Tønsberg, Terje Tørrisen, spesialist i psykiatri fra Hamar, og psykiater, forfatter og professor Finn Skårderud fra Oslo. Én av disse blir luket ut før beslutningen blir offentliggjort.

Jon Geir Høyersten, spesialist i psykiatri og dr.philos. fra Bergen, ble også spurt, men han har takket nei.

Annet mandat

Ifølge VG Nett får de nye sakkyndige et annet mandat enn det som ble gitt til Synne Sørheim og Torgeir Husby. Sørheim og Husby konkluderte i sin omfattende rapport før jul med at Anders Behring Breivik er paranoid schizofren og er strafferettslig utilregnelig.

De nye sakkyndige skal se etter andre fysiske eller psykiske lidelser hos Anders Behring Breivik. De skal også se etter sammenhenger mellom manifestet og hans handlinger.