Skuffede politikere

Den nye jordbruksavtalen skaper ikke særlig begeistring blant politikerne.Senterpartiets Morten Lund hevder at bøndene nærmest er blitt tvunget til å bli enige om en avtale.