- Kristin sa fire skulle "tas av dage"

Allerede våren 1998 sa Kristin Kirkemo Haukeland til en litt flyktig kjæreste at "fire personer skulle tas av dage".