Oppblomstring av sjelden salmonella blant eldre kvinner

Statens institutt for folkehelse makter ikke å finne smittekilden til en oppblomstring av den sjeldne salmonella livingstone-bakterien blant eldre kvinner i Norge.