Fagforeninger vil stanse Tønnes sykehusreform

Store deler av fagbevegelsen i helsevesenet vil mandag demonstrere mot helseminister Tore Tønnes forslag til statlig overtakelse av sykehusene.