Spinkle sprinkler ingen sikring

Tre av fire sprinkleranlegg Norsk Brannvern Forening har kontrollert på kjøpesentre, industri- og lagerbygg tilfredsstiller ikke minimumskravene.