Store forskjeller i skatteoppkrevingen

Oslo (NTB): En undersøkelse gjort av Riksrevisjonen har avdekket store forskjeller i hvordan skatteoppkrevere går fram for å få inn skattepenger. Måten skattyterne blir behandlet på avhenger av hvor i landet de bor.