Politiet glad de slapp å slåss

Politiet vil gjerne dele æren med Attac 2002 for at demonstrasjonene mot Verdensbanken har forløpt fredelig.