SMS sunnere enn samtale

Bruk SMS i stedet for samtale. Det mener Post- og teletilsynet (PT) vil være et godt tiltak for den som vil sikre seg mot mulig sterk stråling fra mobiltelefonen.