Harald Stabell ny forsvarer for Per Orderud

Advokat Harald Stabell blir en av Per Orderuds forsvarere når ankebehandlingen av Orderudsaken starter i januar.