Noen må våge å stanse dem

Jeg ønsker å knytte noen kommentarer til professor Arild Linnebergs kronikk «Terror for den frie verden?» i BT 1. oktober.