Ap-statsrådar går til «fienden»

Statsrådar, statssekretærar og politiske rådgjevarar for Ap går i flokk og fylgje for å tene «fienden» på arbeidsgjevarsida.