Sparket advokaten

Per Orderud ønsker ikke lenger advokat Harald Stabell som forsvarer. Stabell møter derfor ikke i retten under domsavsigelsen i dag.