Avgjørende uke for forsvarsministeren

Forsvarsminister Kristin Krohn Devold (H) står foran en vanskelig og viktig uke i Stortinget. Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet har fått svekket sin tillit til henne.