- Aldri nevnt gårdstvisten for Lars

Per Orderud hevder at han aldri har snakket med Lars Grønnerød om tvisten han hadde med sin far om gårdsoverdragelsen.