Stortingskomite refsar Norman

Statsråd Victor D. Norman får hard medfart av administrasjonskomiteen på Stortinget. Heile opposisjonen kritiserer arbeidet hans med framlegget om å omdanne Statskonsult til akjseselskap.