Barentshavet gir milliardoppdrag

20 bedrifter fra Hordaland har i år fått oppdrag på til sammen 1,8 milliarder kroner til Snøhvitutbyggingen i Barentshavet.