Alternativ kreftbehandling på is

Allmennlege Pontus J.P, Tilrem kan ikke gi misteltein til flere kreftpasienter. -Etterspørselen har vært enorm, jeg klarer ikke lenger å følge opp pasientene, sier han.