Rammer én av fem

Ved utgangen av januar var det i Hordaland 6163 personer som mottok attføringsstønad. Tjue prosent av dem mottar også stønad til dekning av husholdningsutgifter. Når Stortinget fjerner denne støtten fra nyttår, rammer det altså én av fem attføringsklienter.