Vil ha økt effektivitet i offentlig sektor

Vesentlig høyere egenfinansiering og et mer effektivt organisert helsevesen.