Pøser ut rasisme, blir sjelden dømt

Norsk nynazister pøser ut rasisme gjennom magasiner og på internett. Men nazistene blir så godt som aldri tiltalt for brudd på rasismeparagrafen i straffeloven.