Skal stortingsbehandles

En uvanlig forsvarspolitisk allianse av SV og Fremskrittspartiet fikk gjennomslag for full stortingsdebatt om det norske styrkebidraget til Afghanistan.