1000 kan bli sagt opp i Norge

3500 SAS-ansatte må gå, og blant dem er trolig minst 1000 nordmenn.