St. Olavs hospital blir nytt navn på RiT

Fylkestinget i Sør-Trøndelag har vedtatt at Regionsykehuset i Trondheim (RiT) skal døpes om til St. Olavs hospital – universitetssykehuset i Trondheim.