Grønt lys for hamp i Norge

Statens Landbrukstilsyn stiller seg positiv til dyrking av industriell hamp i Norge.