Vegvesenet setter opp 4 mil med midtdelere

Statens vegvesen setter opp 40 kilometer med rekkverk på to- og trefeltsveier for å skille veibanene. De mener det vil redusere antallet drepte og skadde med opptil 50 prosent.