Storfetarmer forbudt i pølseproduksjon

Oslo (NTB): Statens Næringsmiddeltilsyn har nedlagt forbud mot å bruke storfetarmer fra EU eller EØS-området til produksjon av pølser.