Ingen faglig utredning av smittefaren

Da et flertall på Stortinget i desember i fjor vedtok en betydelig opptrapping av pasientbroen til andre land i Europa hadde ikke saken vært medisinskfaglig vurdert hverken i Helsetilsynet, Statens institutt for folkehelse eller i departementet.