«Gerhardsen og Lie var uvener til det siste»

Den skjedde inga eigentleg forsoning mellom Einar Gerhardsen og Haakon Lie, sjølv om det motsette biletet vart søkt skapt. Fiendskap vart det også mellom broren, Rolf Gerhardsen, og Haakon Lie.