- Gjev oss ingen ro

Ein «leiaravtale» kjem ikkje til å skapa ro i Arbeidarpartiet.