Spor etter istids-folk i Arktis

Kom den første nordmannen likevel ikkje frå Sør-Europa, men vestover frå Russland? Nye funn etter steinalder-menneske opnar for teorien.