Frykt for mangel på farmasøyter i distriktene

Norsk Medisinaldepots garantier om fortsatt apotekdrift i distriktene, er ikke nok til å berolige bransjeorganisasjonene.