Norge skal lede nytt ikkespredningsinitiativ

Norge skal sammen med en liten gruppe land gjøre et nytt forsøk på å legge grunnlaget for et mer effektivt internasjonalt avtaleverk mot spredning av kjernevåpen.