Seksåring innestengt i hvelv

Seks år gamle Karoline Solstad var med faren på jobb, og lekte gjemsel med broren. Det endte med at hun satt innelåst i fire timer i et lite bankhvelv.