Her er den nye regjeringen

Heidi Grande Røys fra Sogn og Fjordane blir fornyelsesminister i den nye Stoltenberg-regjeringen. Anne-Grethe Strøm-Erichsen blir forsvarsminister.