Registeret kjem i Ullensvang!

Regjeringa heldt løftet frå valkampen om å plassere eit nytt rettsregister for burettslag i Ullensvang. Det vil gje kommunen minimum 18 nye arbeidsplassar.