Hotell evakuert etter storbrann i Oslo

Et hotell måtte evakueres da Norsk Gjenvinnings lager på Ulven i Oslo brant ned til grunnen i natt.