Nei til republikk i Norge

På dagen 99 år etter stortingsvedtaket om unionsoppløysinga med Sverige, forkasta Stortinget med 126 mot 26 røyster eit framlegg om å innføre republikk i Noreg.