- Gaarder ikke rasistisk

På eget initiativ har likestillings- og diskrimineringsombudet vurdert Jostein Gaarders omstridte Israel-kronikk. De oppfatter den ikke som et etnisk angrep.