Arbeiderparti-politikere ber Sp holde kjeft

Sentrale politikere i Arbeiderpartiet er oppgitt over kollegaer i Senterpartiet som stadig klekker ut nye skatteforslag.