Frykter kloakk i drikkevannet i Vestby

Mattilsynet frykter at det er kommet avløpsvann i drikkevannet i Vestby kommune i Akershus.