Kosmo braut med ordenstradisjon i Ap

Jørgen Hårek Kosmo (Ap) er den første stortingspolitikaren etter krigen som let seg dekorere med St. Olav, tildelt av Kongen.