Kongen må avgjere om Busch er habil

Justisdepartementet har ikkje mynde til å avgjere at riksadvokat Tor-Aksel Busch er habil til å behandle alle sider ved Treholt-saka, slik han sjølv meiner han er.