Hoderystende Betew anket på stedet

Mens de øvrige tiltalte i NOKAS-saken på det nærmeste unngikk å fortekke en mine under domsslutningen, ristet Metkel Betew på hodet flere ganger under sorenskriver Helge Bjørnestads gjennomgang av dommen.